Tyyppikilvet

Teollisuuden tarpeisiin ja tuotemerkintään yksilölliset kilvet, ne voidaan toteuttaa alumiinitarroina, painettuna tai kaiverrettuna.

Valmistamme sähkölaitteiden  arvokilvet, tyyppikilvet, tuotekilvet, positiokilvet ja CE-merkinnät.

Arvokilvissä on usein turvallisuuteen liittyviä tietoja, kuten jännitearvoja, enimmäiskuormituskapasiteettia tai turvallisuusvaroituksia, joilla varmistetaan, että käyttäjät ovat tietoisia mahdollisista vaaroista ja käyttörajoituksista.

Tyyppikilvissä on tärkeitä tietoja koneen huoltovaatimuksista, suositelluista huoltoväleistä ja/tai teknisen tuen yhteystiedot. Tämä auttaa varmistamaan, että konetta huolletaan ja huolletaan oikein, mikä lisää sen käyttöikää ja tehokkuutta.

CE-merkintä on merkintä, jolla tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja vakuuttaa, että tuote täyttää tuotetta koskevien EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset. CE-merkinnän on oltava näkyvä, luettava ja pysyvä. Se on asetettava itse tuotteeseen tai sen pakkaukseen tai mukana tuleviin asiakirjoihin. CE-merkintä pitää olla mm. seuraavissa tuotteissa: lelut, koneet, hissit, sähkölaitteet, henkilönsuojaimet, tietyt rakennustuotteet, kaasu- ja mittauslaitteet.

Kerro lisää - autamme mielellämme